Propamor ® 72.2 SL  (i.a. :Propamocarb Hydrochloride 722 g/L)

Propamor ® 72.2 SL (i.a. :Propamocarb Hydrochloride 722 g/L)

0.00
Tryfuzole® 30 WP (i.a. :Triflumizole 300 g/kg)

Tryfuzole® 30 WP (i.a. :Triflumizole 300 g/kg)

0.00
SUPERKASUG ® 50 PM (i.a. :Kasugamycin 50g/kg + Oxychloride 450g/Kg)

SUPERKASUG ® 50 PM (i.a. :Kasugamycin 50g/kg + Oxychloride 450g/Kg)

0.00
PROTEXAZOL ® 360 SL (i.a.: Hymexazol 36%)

PROTEXAZOL ® 360 SL (i.a.: Hymexazol 36%)

0.00
PREVENGO ® (i.a.: Cyprodinil 375 G/L + Fludioxonil 250 G/L WG)

PREVENGO ® (i.a.: Cyprodinil 375 G/L + Fludioxonil 250 G/L WG)

0.00
FUNGIMYL ® 450 SC (i.a.: Dimethomorph 30% + Pyraclostrobin 15%)

FUNGIMYL ® 450 SC (i.a.: Dimethomorph 30% + Pyraclostrobin 15%)

0.00
CABERXIM® 500 SC (i.a: Carbendazim 500 g/L)

CABERXIM® 500 SC (i.a: Carbendazim 500 g/L)

0.00
Capellan_BOLSA.png

CAPELLAN® 80 WP (i.a.:Captan 800 g/kg)

0.00
ESCOLTA® 250 g/L (i.a.:Difenoconazole 250 g/L)

ESCOLTA® 250 g/L (i.a.:Difenoconazole 250 g/L)

0.00
ESTELMAX® 500 EC (i.a:Spiroxamine 500 g/L)

ESTELMAX® 500 EC (i.a:Spiroxamine 500 g/L)

0.00
EPOXTROBIN®  (i.a:Pyraclostrobin 133 g/L + Epoxyconazole 50 g/L)

EPOXTROBIN® (i.a:Pyraclostrobin 133 g/L + Epoxyconazole 50 g/L)

0.00
FITOMAX® 480 EC (i.a.: Metalxyl-M 480 g/L (Mefenoxam))

FITOMAX® 480 EC (i.a.: Metalxyl-M 480 g/L (Mefenoxam))

0.00
SUPERAZ® 45 EC (i.a.: Prochloraz 450 g/L)

SUPERAZ® 45 EC (i.a.: Prochloraz 450 g/L)

0.00
supercur.jpg

SUPERCUR® 250 EW (i.a.:Tebuconazole 250 g/L)

0.00
Supertrobin.png

SUPERTROBIN® 500 WG (i.a.: Azoxystrobin 500 g/kg)

0.00
TALOXYL GOLD® 440 SC (i.a.: Metalxyl-M 40 g/L + Chlorothalonil 400 g/L)

TALOXYL GOLD® 440 SC (i.a.: Metalxyl-M 40 g/L + Chlorothalonil 400 g/L)

0.00
YUDO® 250 EC  (i.a.: Propiconazole 250 mL/L)

YUDO® 250 EC (i.a.: Propiconazole 250 mL/L)

0.00
ZULU® 500 EC (i.a.: Difenoconazole 250g/L + Propiconazole 250 g/L)

ZULU® 500 EC (i.a.: Difenoconazole 250g/L + Propiconazole 250 g/L)

0.00
RESGUARDO ® 500 SC (i.a. :Thiabendazole 500 g/L)

RESGUARDO ® 500 SC (i.a. :Thiabendazole 500 g/L)

0.00
FAITER 75 ® WG (i.a.: Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%)

FAITER 75 ® WG (i.a.: Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%)

0.00
FALUMIN ® 80% PM (i.a.: Fosetyl aluminio 800 g/kg)

FALUMIN ® 80% PM (i.a.: Fosetyl aluminio 800 g/kg)

0.00
FITOCAP ® WP (i.a.: Cymoxanil 80 g/kg + Mancozeb 640 g/kg)

FITOCAP ® WP (i.a.: Cymoxanil 80 g/kg + Mancozeb 640 g/kg)

0.00
 KASKO 50 ® WP (i.a.: Fenhexamid 500 g/Kg)

KASKO 50 ® WP (i.a.: Fenhexamid 500 g/Kg)

0.00
KREMEX® 500 WG (i.a.: Kresoxim methyl 500 g/kg)

KREMEX® 500 WG (i.a.: Kresoxim methyl 500 g/kg)

0.00
MICLONIL 40 ® WP (i.a.: Myclobutanil 400 g/kg)

MICLONIL 40 ® WP (i.a.: Myclobutanil 400 g/kg)

0.00
STOPPER ® 70 WP (i.a.: Propineb 700g/kg)

STOPPER ® 70 WP (i.a.: Propineb 700g/kg)

0.00
SUPERALO® 50 PM (i.a. :Iprodione 500 g/kg)

SUPERALO® 50 PM (i.a. :Iprodione 500 g/kg)

0.00