BUKARE® 400 EC (i.a.: Pendimethalin 400 g/L)

BUKARE® 400 EC (i.a.: Pendimethalin 400 g/L)

0.00
ATILA® 500 SC (i.a.: Atrazina 500 g/L)

ATILA® 500 SC (i.a.: Atrazina 500 g/L)

0.00
HERBAGLIF ® (i.a.: Glifosato 480 g/L )

HERBAGLIF ® (i.a.: Glifosato 480 g/L )

0.00
SINERBAL® 600 EC (i.a.: Butachlor 600 g/L)

SINERBAL® 600 EC (i.a.: Butachlor 600 g/L)

0.00
SUPERMORF® 500 SC (i.a.: Ametrina 500 g/L)

SUPERMORF® 500 SC (i.a.: Ametrina 500 g/L)

0.00
SUPER D'AMIN ® (i.a.: 2,4-D Sal de amina 720 g/L)

SUPER D'AMIN ® (i.a.: 2,4-D Sal de amina 720 g/L)

0.00
NICOSTRAZINA 240 OD ® (Nicosulfurón 40 g/L + Atrazina 200 g/L)

NICOSTRAZINA 240 OD ® (Nicosulfurón 40 g/L + Atrazina 200 g/L)

0.00
COMANCHE 400 SC (i.a.: Bispyribac sodio 400 g/L)

COMANCHE 400 SC (i.a.: Bispyribac sodio 400 g/L)

0.00
PRION® 300 WP (i.a.: Bensulfuron methyl 120 g/kg + Bispyribac sodium 180 g/kg)

PRION® 300 WP (i.a.: Bensulfuron methyl 120 g/kg + Bispyribac sodium 180 g/kg)

0.00
TIRANO® 520 WP (i.a.:Metsulfuron methyl 20g/L + Quinclorac 500 g/L)

TIRANO® 520 WP (i.a.:Metsulfuron methyl 20g/L + Quinclorac 500 g/L)

0.00
VOLTIO ® OD (i.a.: Cyhalofop butil 210.5 g/L + Penoxsulam 30 g/L)

VOLTIO ® OD (i.a.: Cyhalofop butil 210.5 g/L + Penoxsulam 30 g/L)

0.00