SUPERDOR MAXX ® 70 WG (i.a.: Imidacloprid 70%)

SUPERDOR MAXX ® 70 WG (i.a.: Imidacloprid 70%)

0.00
BIG BANG ® 550 EC (i.a.: Profenofos 50% + Lufenuron 5%)

BIG BANG ® 550 EC (i.a.: Profenofos 50% + Lufenuron 5%)

0.00
NEMABEC ® 350 SC (i,a.: Abamectina 5% + Thiamethoxam 30%)

NEMABEC ® 350 SC (i,a.: Abamectina 5% + Thiamethoxam 30%)

0.00
ACARMAX ® (i.a.: Etoxazole 110 g/L)

ACARMAX ® (i.a.: Etoxazole 110 g/L)

0.00
CARABIN ® EC (i.a.: Abamectin 25 g/L + Spirodiclofen 180 g/L)

CARABIN ® EC (i.a.: Abamectin 25 g/L + Spirodiclofen 180 g/L)

0.00
SIROCAP ® 240 SC (i.a.: Spirodiclofen 240 g/L)

SIROCAP ® 240 SC (i.a.: Spirodiclofen 240 g/L)

0.00
ABECTINA ® 1.8% EC (i.a.: Abamectina 18 g/L)

ABECTINA ® 1.8% EC (i.a.: Abamectina 18 g/L)

0.00
ALFAMIL® 10 EC (i.a.: Alpha-cypermethrin 100 g/L)

ALFAMIL® 10 EC (i.a.: Alpha-cypermethrin 100 g/L)

0.00
Gendarme Maxx® 80 WG (i.a. : Dinotefuran 800 g/kg WG)

Gendarme Maxx® 80 WG (i.a. : Dinotefuran 800 g/kg WG)

0.00
CAPEFIRE® 240 SC (i.a.: Chlorfenapyr 240 g/L)

CAPEFIRE® 240 SC (i.a.: Chlorfenapyr 240 g/L)

0.00
CUMPLIDOR® 240 SC (i.a.: Methoxyfenozide 240 g/L)

CUMPLIDOR® 240 SC (i.a.: Methoxyfenozide 240 g/L)

0.00
GUERRERO® 50 EC (i.a.: Lambda-cyhalotrin 50 g/L)

GUERRERO® 50 EC (i.a.: Lambda-cyhalotrin 50 g/L)

0.00
KOKACHO_BOLSA.png

KOKACHO ® 30 WG (i.a.: Emamectin benzoate 300 g/kg)

0.00
OPTIMAX® 200 SC (i.a.: Fipronil 200 g/L)

OPTIMAX® 200 SC (i.a.: Fipronil 200 g/L)

0.00
OXTAL ® 24 SL (i.a.: Oxamyl 240 g/L)

OXTAL ® 24 SL (i.a.: Oxamyl 240 g/L)

0.00
PIROXIMAX® (i.a.: Lambda-cyhalothrin 106 g/L + Thiamethoxam 141 g/L)

PIROXIMAX® (i.a.: Lambda-cyhalothrin 106 g/L + Thiamethoxam 141 g/L)

0.00
SUPERCLOR ® 48 EC (i.a.: Chlorpyrifos 480 g/L)

SUPERCLOR ® 48 EC (i.a.: Chlorpyrifos 480 g/L)

0.00
SUPERDOR ® 350 SC (i.a.: Imidacloprid 350 g/L)

SUPERDOR ® 350 SC (i.a.: Imidacloprid 350 g/L)

0.00
SUPERNURON ® 50 EC (i.a.: Lufenuron 50 g/L)

SUPERNURON ® 50 EC (i.a.: Lufenuron 50 g/L)

0.00
CAPEMIL® 90 SP (i.a.: Methomyl 900 g/kg)

CAPEMIL® 90 SP (i.a.: Methomyl 900 g/kg)

0.00
GENDARME ® 20 SG (i.a.: Dinotefuran 200 g/kg)

GENDARME ® 20 SG (i.a.: Dinotefuran 200 g/kg)

0.00
CYRANO ® 75 WP (i.a.: Cyromazine 750 g/kg )

CYRANO ® 75 WP (i.a.: Cyromazine 750 g/kg )

0.00
SUPERACT ® 25 WG (i.a.: Thiamethoxam 250 g/kg)

SUPERACT ® 25 WG (i.a.: Thiamethoxam 250 g/kg)

0.00
PRIDMERO ® 20 SP ( i.a.: Acetamiprid 200 g/kg)

PRIDMERO ® 20 SP ( i.a.: Acetamiprid 200 g/kg)

0.00